یک شعر عاشقانه زیبا از گوته

ژینگو بیلوبا

برگ این درخت ، از شرق
سپرده شده به باغ من ،
مفهومی  رمزگونه در خود دارد
همان گونه که دانایان را می سازد .

آیا آن سرشت زندگی هست ،
که از خود جدا می کند؟
آیا دو تا هستند که تصم گرفته اند از هم جدا باشند،
آدم آنها را یکی می پندارد!

چنین پرسشی  را باید پاسخ داد
من  پاسخ  درست را پیدا کردم.
آیا تو ترانه های مرا  احساس نمی کنی که من آیا  یکی هستم با دوتا؟
این را یوهان ولفگانگ گوته برای آخرین عشق خود بانو ماریانا از ویمار نوشته و برگ درخت ژینکو نماد عشق است.
ژینگو یک درخت چینی است که اکنون کل جهان پخش شده است. از خانواده

Ginkgoaceae

برگردان: م.رضایی

ویرایش: سالومه بهشتی

Ginkgo BilobaDieses Baumes Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Dass man sie als eines kennt?

Solche Fragen zu erwidern
Fand ich wohl den rechten Sinn.
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Dass ich eins und doppelt bin ?

Johann Wolfgang von Goethe 1815
(1749 – 1832)

Dieses Gedicht hat Johann Wolfgang von Goethe für seine späte Liebe Marianne von Willemer geschrieben.Das Ginkgoblatt wird darin als Sinnbild für Liebe und Freundschaft beschrieben.
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر