ضمیر ناخودآگاه و روح

ضمیر ناخودآگاه و روح

بحث بسیار وسیعی در روانشناسی درباره هویت و ماهیت ضمیر ناخودآگاه در جریان است و نام های بسیار گوناگونی به آن داده اند مانند کودک درون وجدان نیمه دیگر وجود نیمه تاریک ضمیر باطن ضمیرآگاه  ذهن نیمه خودآگاه یا آگاه….

اما همه این داستان ها و نامها به یک حقیقت بر می گردد اینکه ضمیر ناخودآگاه همان روح انسان است و انسان چیزی چز روح نیست و گمشده بشر خودش است بعنی روح خودش

ادم روح خود را گم کرده و دنبال کشف روح خود است کشف هویت حقیقی و واقعی خود است. انسان موجود تنها یک سایه است. این ما هستیم که شبح هستیم نه روح ما

مثل نما و تصویر ماه درون چاه آب عمیق. ضمیر نا خود آگاه همان ماه درون چاه است و اینها تصاویر قرینه ای و آیینه ای هم اند و هر دو یکی اند

ادم اگر بر روح خود دست باید یعنی اگر بتواند تصویر شبح موجود خود را روی تصویر روح خود منطبق کند به قدرت عجیب می رسد توانایی پرواز کردن و غیب شدن و خروج از زمان پیدا می کند حتی با این جسمش

چون روح مجهز به علم کل است

امروز فکر میکردم عرفا می توانند به طور انی در هر نقطه دنیا بخواهند ظاهر شوند و این علم است و حتی عرفا نمی توانند منشال علم خود را تشخیص دهند ولی ذهن و خرد جمعی بشر قادر به کشف آن خواهد شد

روح گنجینه علم است و باید نقبی به روح زد و از چاه سکوت گذشت

می شود کاری کرد

اگر با لبخند به تصاویر و آرزوهات بنگری شدنی است

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر