مالا و تسبیح

مالا ( تسبیح ) یکی از تکنیک های مراقبه است …. درتمام ادیان ومذاهب مورد استفاده قرار میگیرد …..در عرفان نوین جهانی به ویژه جوانان از مالا استقبال میکنند …. برای تمرین این تکنیک بحالت چهار زانو و یا روی مبل نشسته …. چنانچه راست دست هستید با دست چپ و چناچه چپ دست هستید با دست راست تسبیح میچرخانید

….بعداز 2 یا 3 دقیقه که با تسبیح هم آهنگ شدید …وقت آنست که مانترایی کوتاه ( مانند اوم – الهی – آمین – یاسین – هوالهو – ویا مانترای دلخواهتان ) نخست بمدت دو یا سه دقیقه بصدای بلند …..دو یا سه دقیقه زیر لب آواز می کنید …. سپس بمدت 15 دقیقه یا بیشتر آنرا در درون تان تکرار میکنید …. برایتان بگویم که صدای بلند در آرامش جسم تان …. زیرلب در ذهنتان …. و وقتی که در درون تکرار می کنید موجب فعالیت روح تان !!!! میشود …..درمورد استفاده از دست غیر غالب موجب میشود که ارتباط بین دو نیمکره مغز برقرار شود …..انجام این تمرین به آرامش جسم / سکوت ذهن منجر خواهد شد …. از راه تلفن و یا قسمت نظرات آماده پاسخگویی هستم ….شاد و شاکر باشید .

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر