دکتر حامد وحدتی نسب باستان شناس

دکتر حامد وحدتی نسب باستان شناس

دانشگاه آلبرتا ، فوق دکتری باستان شناسي مولکولی
آزمایشگاه تشخیص DNA باستانی / دپارتمان انسان شناسي، 1386
ادمونتون- آلبرتا- کانادا
استخراج و مقایسه DNA حاصل از حفاری در محوطه های باستانی 7000 ساله واقع در جنوب سیبری- دریاچه بایکال، سيبري.

دانشگاه ایالتی آریزونا ،دکتری انسان شناسی جسماني
مدرسه تطور انسان و تغييرات اجتماعي، 1385
تمپی، آریزونا، ایالات متحده آمریکا
دکتری در دیرین انسان شناسی با تاكيد برروي ريخت شناسي انسان نئاندرتال، دستیار تحقیق در انستیتو منشاء انسان، دانشگاه ایالتی آریزونا.

پذیرفته شده در برنامه دکترای جراحی دهان D.D.S) ، 1384 )
دانشگاه بوستون، مدرسه دندانپزشکی گلدمن

دانشگاه آزاد تهران شمال، کارشناسی ارشد علوم جانوري
تهران، ایران ، 1379
دانش آموخته با رتبه دوم در کلاس. مطالعه سیستماتیک جانوری.

دانشگاه تهران،  کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری
تهران، ایران، 1376

گرايش: دیرین انسان شناسی
رتبه علمي: استاد یار
دكتري: دیرین انسان شناسی-دانشگاه ایالتی آریزونا
كارشناسي ارشد: جانورشناسی
كارشناسي: زیست شناسی
آدرس:  تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، گروه باستانشناسي، طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 00982182884602
فكس: 00982188028236
پست الكترونيك: vahdati@modares.ac.ir

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر