قوانین عشق ادوارد مورفی

قانون مورفي Murphy’s law يک مثل معروف در فرهنگ غرب است که در زمان آزمايش واگن موشکي در اواخر دهه چهل میلادی به وجود آمد به اين دليل كه اين قوانين بسيار هوشمندانه كشف شده و گويي بسياري از حقايق پوشيده طبيعت را كه آن ها را ميبينيم اما قادر به كشف آن نيستيم را بيان مي كند خواندن آنها و تفكر درباره آن ها را براي درك بهتر زندگي با اهميت است.نخستین پيامي که اين قانون بيان مي‌کند اين است که در هر حالتي که احتمال خراب شدن يا خطا رفتن باشد بي‌شک اين اتفاق مي‌افتد. «اگر راه‌هاي متفاوتي براي انجام کاري باشد که يکي از آنها به خرابي يا فاجعه بيانجامد، حتماً يک نفر کار را به همان صورت انجام خواهد داد.» که معمولاً به اين صورت بيان مي‌شود: «هر چيز که مي‌تواند خطا برود، خطا مي‌رود.»

اين نامگذاري ريشه در سخنان و خاطرات سرگرد ادوارد مورفي دارد که در مرکز نيروي هوايي ادوارد همراه گروه استَپ روي پروژه آم ایکس ۹۸۱ کار مي‌کرد.اين عبارت در انعکاس جمله‌اي که مرفي پس از شکست دستگاه اندازه‌گيريش گفته ابداع شد كه براي آزمايش تحمل نيروي گرانش انسان هنگام کاهش سريع سرعت انجام شد. اين آزمايش روي يک واگن که موشکي براي سرعت گرفتن و چندين ترمز هيدروليک براي ايستادن روي آن سوار شده بود انجام مي‌شد مرفي دستيارش را مقصر اين شکست شناخته و گقته‌است: «اين مرد راهي براي اشتباه کردن داشته باشد، بي‌شک اشتباه مي‌کند.»
تعابير مختلف قانون مورفي:
هيچ چيزي به آن آساني که به نظر مي‌رسد نيست.
هر چيزي بيش از آن حدي که تصور مي‌شود طول خواهد کشيد.
چيزي که ممکن است خراب شود، خراب مي‌شود.
اگر احتمال خراب شدن چندين چيز وجود داشته باشد، آن يک خراب مي‌شود که بيش‌ترين خسارت را بزند.
نتيجه
اگر بدترين زمان خراب شدن براي چيزي وجود داشته باشد، درست در همان زمان خراب مي‌شود.
قانون ساد
قانون ديگري هم وجود دارد موسوم به قانون ساد که معمولا مترادف قانون مورفي تلقي مي‌شود .قوانين مورفي را آمريکايي‌ها به کار مي‌برند در حالي که ساد بين انگليسي‌ها محبوب تر است. البته در بحث‌هاي تخصصي بسياري اصول ساد را وسيع تر از مورفي مي‌دانند و معتقدند قوانين ساد بيشتر بر مسئله بخت و اقبال تاکيد دارد . قوانين ساد مي‌گويند بخت خوب يا بد برقامت شخص دوخته شده :

از دست دادن شنوايي براي همه نا گوار است اما اين اتفاق دقيقا براي آهنگساز مشهوري چون بتهوون رخ مي‌دهد .
به شهري ديگر مهاجرت مي‌کني انگار فقط به اين دليل که آنجا با يک همشهري آشنا شوي و با او ازدواج کني .
با اين حال، خود کلمه (ساد) با توجه به معاني غير اخلاقي که داشت منفور بود و مردم مورفي را جاي آن به کار بردند.

تعابير مختلف قانون مورفي

هيچ چيزي به آن آساني که به نظر مي‌رسد نيست.
هر چيزي بيش از آن حدي که تصور مي‌شود طول خواهد کشيد.
چيزي که ممکن است خراب شود، خراب مي‌شود.
اگر احتمال خراب شدن چندين چيز وجود داشته باشد، آن يک خراب مي‌شود که بيش‌ترين خسارت را بزند.
نتيجه
اگر بدترين زمان خراب شدن‌ براي چيزي وجود داشته باشد، همان زمان است که خراب مي‌شود.
تعابير ديگر

اگر چيزي قابل خراب شدن نباشد، پس حتما مي‌شود.
اگر پيش‌بيني مي‌کنيد که چهار احتمال براي خراب شدن چيزي وجود دارد و از قبل تمهيدي براي آن‌ها انديشيده‌ايد، پس حتما راه پنجمي به طور غيرمنتظره به وقوع مي‌پيوندد.
وقايع خودبه‌خود تمايل به بدترشدن دارند.
اگر به نظر مي‌آيد که همه چيز به خوبي پيش مي‌رود، پس حتما از چيزي صرف‌نظر کرده‌ايد.
طبيعت هميشه طرف‌دار خرابي‌هاي پنهان است.
طبيعت يک حرام‌زاده‌است.
غيرممکن است که چيزي را بي‌خدشه (foolproof) ساخت چون احمق‌ها(fools) نابغه‌اند.
هرگاه برنامه‌ريزي بکني که چيزي را انجام دهي، حتما چيز ديگري به وجود مي‌آيد که بايد قبل‌اش انجام دهي.
هر راه‌حلي مسايل جديدي را به وجود مي‌آورد.
احتمال آنکه يک شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن
هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي‌افتد به غير قابل دسترس ترين مکان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي‌افتد و يا در چاه فاضلاب)
شما هر موقع دنبال چيزي مي‌گرديد هـميشه در آخـرين مـکاني که آن را جستجو ميکنيد مي‌يابيدش
هيچ اهميتـي ندارد که شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنکه آن را خريديد آن را در مغازه‌اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت
زماني که دستگاه معيوب خود را نزد تعميرکار مي‌بريد کاملا بي عيب و درست کار خواهد کرد
هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است و يا غير اخلاقي و يا چاق کننده
اگر در توده يا کپه‌اي به دنبال چيزي بگردي، چيز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.
وسائل نقليه مثل اتوبوس و هواپيما و قطار ديرتر از موعد حرکت مي‌کنن مگر ان که شما دير برسي اون موقعه حتما سر وقت رفته
هشتاد درصد امتحانات پايان ترم براساس کلاسي است که در آن غايب بوده‌اي.
در صورتي که شانس انجام درست يک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
هر کسي ميتواند مدرک دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد
زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر کند
زماني که مي‌خواهيد لکه روي شيشه پنجره را پاک کنيد هميشه لکه سمت ديگر شيشه ميباشد
قانون بقاء کثيفي: براي تميز کردن هر چيزي چيز ديگري بايد کثيف گردد
اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد
اگر حق با شما باشد هيچکس حرف شما را باور نخواهد کرد
قوانين مانند تار عنکبوت مي‌باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي که ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره کرده و ميگريزند
دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يکي هيدروژن و ديگري حماقت
جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساخت است
کار تيمي همواره ضروري مي‌باشد چون به شما اجازه مي‌دهد تا در صورت بروز مشکل فرد ديگري را نکوهش کنيد
احتمال آنکه طرف ناني که به آن کره ماليده شده‌است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش
شما هيچگاه نمي‌توانيد با نگاه کردن به خطوط راه آهن، بگوييد که قطار از کدام سمت خواهد آمد
ماشيني که جلوي شما در حرکت است هميشه سرعتش از شما کمتر است
هر چه عقيده‌اي بيشتر دروغين باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي‌باشد
افرادي که مي‌توانند بهترين نصيحت‌ها را بکنند، نصيحت نمي‌کنند
دود سيگار همواره به سمت افراد غير سيگاري حرکت خواهد کرد، بدون توجه به سمت وزش باد
جاي پارک مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد
براي هر عملي يک انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد
دوستان مي‌آيند و مي‌روند اما دشمنان انباشته ميگردند
هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد که علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد
تقريبا داخل شدن به کاري از خارج شدن از آن آسانتر است
هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد

اما تعابير مختلفي كه افراد مختلف بر دامنه آن افزودند

قوانين اتوبوس
اگر تو ديرت شده اتوبوس هم دير مي‌آيد.
اگر زود برسي اتوبوس دير مي‌آيد. اگر دير برسي اتوبوس زود رسيده‌است.
اگر بليت نداشته باشي پول خرد هم نداري. وقتي پول خرد داري که بليت هم داري.
هر چه بيشتر از راننده بپرسي که کدام ايستگاه بايد پياده شوي احتمال اين که درست راهنمايي ات کند کمتر خواهد شد.
مدت زيادي منتظر اتوبوس مي‌ماني و خبري نيست پس سيگاري روشن مي‌کني. به محض روشن شدن سيگار، اتوبوس مي‌رسد(به عبارت ساده اگر سيگار را روشن کني اتوبوس مي‌رسد)
اگر براي زودتر رسيدن اتوبوس سيگار را روشن کني اتوبوس ديرتر مي‌آيد.
اگر هوا سرد يا باراني است يا هر دو اتوبوس دير خواهد آمد.
اگر فکر مي‌کنيد که زمان کافي براي رسيدن به اتوبوس داريد حتماً جدول زماني اتوبوس را اشتباه خوانده‌ايد.
اگر شما پول خرد نداريد راننده هم همينطور.
اتوبوسي که شما برنامه ريزي کرده‌ايد تا سوارش شويد معمولاً پنج دقيقه زود مي‌آيد و شما به آن نمي‌رسيد.
اتوبوسي که به آن مي‌رسيد معمولاً ۱۵ دقيقه دير مي‌آيد.

 

 

قوانين نظامي
هرگز يک سنگر را با کسي که از تو قوي تر است تقسيم نکن
اگر افسر مافوق تورا مي‌بينيد، پس دشمن هم تو را مي‌بيند
اگر در جبهه داري خوب پيشرفت مي‌کني، حتماً به سمت دام دشمن مي‌روي
اگر نياز داري که همين الآن با افسر مافوق خود صحبت کني، يک چرت بزن

قوانين تکنولوژي
منطق عبارت است از يک روش سيستماتيک براي رسيدن به يک نتيجه غلط
تمامي اکتشافات و اختراع‌هاي بزرگ دنيا بر اثر اشتباه بجود آمده‌اند
مهمترين email اي را که ميخواهي بگيري گم مي‌شود
اگر يک برنامه کامپيوتري بدرد نخورد بايد آنرا مستند کرد
اگر يک برنامه کامپيوتري مفيد باشد بايد آنرا عوض کرد
در اجراي پروژه مهم نيست چقدر منابع در اختيار دارد به هر حال کم است

قوانين گرافيکي
ديسک مشتري در سيستم تو خوانده نمي‌شود.
اگر براي خواندن آن نرم افزار پيچيده‌اي روي سيستمت نصب کني آخرين باري خواهد بود که چنين ديسکي به دستت مي‌رسد.
اگر سه طرح را نشان مشتري ات نشان بدهي طرحي را انتخاب مي‌کند که انتخاب آخر توست
اگر دو طرح را نشان بدهي خواهان طرح سوم است . اگر طرح سومي را ارائه کني يکي از دو طرح اول را انتخاب مي‌کند
هميشه bug يک نرم افزار در هنگام demo خودش را نمايان ميکند
قوانين مورفي در خياطي
وقتي که شش دکمه احتياج داريد حداکثر پنج دکمه در قوطي دکمه‌ها پيدا خواهيد کرد.
وقتي عجله داريد سوراخ سوزن بيش از اندازه کوچک است.
معمولاً پارچه‌اي را که فراموش مي‌کنيد قبل از دوختن بشوييد تا آب برود هماني است که خيلي آب مي‌رود.
سوزن گم شده هميشه توسط همسر يا فرزندتان وقتي که با پاي برهنه در حال راه رفتن در اتاق هستند پيدا مي‌شود.
اتو لباس را نمي‌سوزاند مگر در آخرين پرس.
اتوي بخار شما بخار همراه با زنگ آهن را فقط روي لباسهاي ابريشمي سبک تخليه مي‌کند.
قوانين عشق

 

 

هميشه عاشق كسي مي شوي كه در عمل بدترين گزينه براي زندگي است.
چيزهايي که يک زن را بيش از هر چيز به مردي جذب مي‌کند همانهايي هستند که چند سال بعد بيشترين تنفر را از آنها خواهد داشت .
هميشه سعي مي كني كسي از تو نرنجد كه بيشترين رنج را از او ديده اي .
علاقه شما به هر کس با معکوس علاقه اون به شما نسبت مستقيم دارد.
دوام عشق بسته به ميزان كند ذهني موجود بين دو طرف است .
هيچ چيز براي خراب شدن يك دختر بدتر از عاشق شدن او نيست چون زن در عشق كارهايي مي كند كه هيچ زن خرابي براي هيچ مردي نمي كند.
دوام عشق بسته به ميزان فريب هايي است كه بين طرفين با موفقيت انجام مي شود براي همين عشق بهشت خود فريبان است.
درست زماني كه حس مي كني عاشق شدي و انگيزه اي براي پيشرفت پيدا كرده اي بدترين اتفاقات براي پشيمان شدن از عشق رخ مي دهد .
هر چي خوشگلتر به درد نخور تر هر چه عزيز تر خراب تر هر چه عاشقانه تر ابلهانه تر
درست زماني كه فكر مي كني عاشق كسي شده اي و اين سازنده ترين احساس زندگي توست در حال دست زدن به احمقانه ترين كارها براي خراب كردن خود هستي
همه انتقاد ها به ازدواج درست هنگام امضا كردن سند عقد به ذهن عاشق مي رسد اما ديگر خيلي دير شده.
هيچ كس در زندگي بيشتر از خسارتي كه براي رسيدن به عشق به خودت زده اي به تو ضربه وارد نكرده است.
هميشه بين عاقل بودن و احتمال عاشق شدن نسبت معكوس وجود دارد.
كه عشق اسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها ، آخرين مشكل عشق رفع و رجوع اين همه حماقت براي رسيدن به معشوق و نگه داري و تعمير اوست
كثيف ترين اتفاقات جنسي درست در زمان عاشق شدن رخ مي دهد.

مي خواهي آنچه به دست آورده اي را نابود كني ؟عاشق شو

مرد و زن به اين خاطر ازدواج مي کنند که نمي دانند بايد با خودشان چه کنند – قانون مورفي چخوف

اين واقعيت كه هيچ عاشق و معشوقي هرگز در زندگي مشترك خوشبخت نشدند هيچ تاثيري در تصميم يك عاشق براي رسيدن به عشقش نخواهد داشت.
با هزينه مالي و جاني كه براي رسيدن به معشوقه خود صرف كردي مي توانستي چهار نفر را تصور كني كه با صرف اين پول براي رسيدن به تو از جان و مال خود دريغ نمي كنند.
اگر تصور مي كني ظرف يك سال به عشق خود مي رسي ده سالي براي آن وقت بگذار اگر فكر مي كني راه سختي در پيش داري خريد يك قبر را در برنامه خود جا بده
عشق با يك درصد احتمال رسوايي ، صد در صد رسوايي به بار مي آورد
اگر چند نفر را براي ازدواج كانديد كردي با كسي ازدواج مي كني كه بيشترين شهوت را به او داري نه بهترين دلايل را براي ازدواج با او .دلايل خود را بعد ها براي دادگاه آماده كن
احمق به كسي ميگويند كه در جواني عاشق شود از آن احمق تر كسي كه در ميانسالي هم عاشق بماند.
عشق دو قسمت دارد قسمت انساني عشق توهمات عاشق است كه در رختخواب تمام مي شود و قسمت حيواني عشق واقعيت اصيل عشق يا همان سكس است كه در رختخواب تمام مي شود.
درست زماني كه به عشقت رسيدي و يقين كردي خوشبختي آغاز شده است بد بختي از در و ديوار شروع به فوران مي كند.
ميزان ردو بدل شدن ماچ و بوسه در ابتداي عشق نسبت مستقيم دارد با ميزان رد و بدل شدن چك و لگد در پايان آن
ميزان رضايت از معشوقه نسبت معكوس دارد با ميزان دروغ هايي كه معشوقه شما بارتان كرده است
تا قبل از ازدواج فقط مرگ مي تواند دو عاشق را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقريبا هرچيزي مي تواند سبب جدايي آنان شود- قانون مورفي سامرست موام
عشق زماني به اوج زيبايي مي رسد كه مهمترين حقايق از جانب طرفين به زيبايي از هم پوشيده شده است
عاشق شدن بهترين كار براي درك اين حقيقت است كه هيچ كس بيرون از شما نمي تواند شما رو خوشبخت كند
دوستت ندارد تا دوستش داري و چون دوستش نداري دوستت دارد
كسي كه باور ندارد عشق ميان مرد و زن در نهايت فرقي با رفتار دو سگ براي جفتگيري ندارد مثل سگ از باور خود پشيمان خواهد شد
هميشه درباره معشوقه خود دوبار خود را فريب مي دهي يكبار درباره محاسن او و بار ديگر درباره معايبش – قانون مورفي كامو
دوام عشق بسته به ميزان توهم و شهوتي است كه طرفين به هم دارند.
درست زماني كه درباره پاكي معشوقه خود مطمئن شده اي او در حال انجام شرم آورانه ترين خيانت ها به شماست.
هميشه عاشق كسي مي شوي كه دستمال كاغذي كس ديگري بوده است.
عشق در نگاه اول هرگز آن فاجعه اي كه رخ خواهد داد نيست مثل نسيمي كه اول هر طوفاني به وزش مي افتد.
عشق بيش از آن حدي که تصور مي‌شود در رختخواب تمام خواهد شد طول خواهد کشيد.
اگر در عشق به دنبال خوشبختي هستي نزد روانپزشك برو

 

منبع

سندباد بلاگفا (ویکیپدیا)

 

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر