خلاصه کتاب نیروی تخیل مثبت اثر دکتر ژوزف مورفی

اگر گدشته خویش را ببخشیم و دست از محکوم ساختن خود برداریم، طبعا روح و جانمان را از هر شائبه ای پاک خواهیم کرد و به آرامش و اعتدال خواهیم رسید.
عقلی که زمام زندگی ما را در دست دارد، قادر به انجام کارهایی است که به فکر ما خطور نمی کند.
هر چه به سر هر کس می رسد خواست و آرزو و میل خود اوست.
خواست خویش را برآورده ببینید و در این باره هیچ شک و تردیدی به دل راه ندهید. این تصویر سازی ذهنی عاقبت ثمره خود را به بار خواهد داد.
اوضاع بر وفق مراد است.
امروز برای من روز برآورده شدن خواست ها و آرزوهایم است.
من اکنون احساس آرامش می کنم و خود را به او می سپارم. همه چیز عالی است.
درهای زندان روح خود را باز کنید و هرچه کینه و نفرت و بددلی و حسد در آن انباشته شده بیرون بریزید و روح را پاک سازید.
حالات روحی و نفسانی ما و خلاصه آنچه اعتقادات و ایمانمان را تشکیل می دهد و می سازد نقش مهمی در زندگی ایفا می کند و آن را برای ما به صورت جهنم و یا بهشت در می آورد.
به آنچه خوب و دوست داشتنی و زیباست ایمان بیاورید.
قلب را مکان شادی ها و خیر و خوشی سازید و از زندگی لذت ببرید.
به آن قدرت نامرئی وجود که قادر به مقابله با هر سختی و مشکلی است ایمان بیاورید.
روحی باز و روشن داشته باشید.
هرچه در ضمیر باطن ما نقش می بندد، در زندگی بیرونی ما نیز متجلی خواهد شد.
نباید پایبند موضوعات ظاهری گردید و یا فقط تحت تاثیر حواس ۵ گانه قرار گیرید و از نگریستن به درون بازمانید.
زندگی دارای قوانین خاصی است. یکی از آنها قانون عرضه و تقاضاست. آنچه شما در جستجوی آن هستید چه بسا همان نیز در جستجوی شماست.
تخیلات به تدریج وارد اعماق ضمیر می شوند و در زیر لایه ی شعور روشن جای می گیرند.
در حقیقت ضمیر باطن با وفاداری کامل دستورات صاحب خود را اجرا می کنند.
از یاد نباید برد که زندگی آسمانی در وجود ما جاری است و همین می تواند ما را از بسیاری مصائب در امان نگه دارد و چون ما هم با این اندیشه در هم بیامیزیم و آن را بپذیریم بسیاری از مشکلات ما خود به خود حل می شود.
اگر این ایده را در سر داشته باشیم که من انسانی نیرومند و صاحب اراده هستم بی گمان چنین نیز خواهد شد.
ما زاده ی اندیشه های خود می گردیم و آنچه را که بدان ایمان آورده بودیم همان خواهیم شد.
هر کس ثمرات ایمان خود را در روحش به عیان خواهد دید و حتی پیکرش نیز از آن تاثیر خواهد پذیرفت.
نتایج ایمان خوب و درست، تندرستی و شادابی و پیشرفت و موفقیت و آرامش و اعتدال و رفاه و آسایش و صفای باطن است.
هر طور بخواهی من در خدمتت خواهم بود.
امکان تحقق هر کار نخست در روح صورت می گیرد.
در باورهای خود می توانید دگرگونی به وجود بیاورید. هرگز به شکست و یاس و ناکامی نیندیشید. ایمان داشته باشید که می توانید هر مشکل و مانعی را از پیش پای بردارید و برای خود و زندگی خود ارزش قائل شوید.
همان کاری را می کنید که آرزوی انجام آن را داشتید.
یقین خواهید داشت که نقص عضوتان برطرف خواهد شد و سلامتی تان را به دست خواهید آورد.
قدرت شگفت انگیز ایمان قادر است اعجازهایی در زندگی شخصی بیافریند. این موضوع به ظاهر ساده را دست کم نگیرید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر