چارلز فیلمور و شفای معنوی

نام چارلز فیلمور را در کتابهای کاترین پاندر زیاد می بینید او در واقع معلم معنوی اوست

چارلز فیلمور متولد 22 اگوست 1854 در مینوستا ی آمریکا و در گذشته در 22 جولای 1948 می باشد. شهرت فیلمور در پایه گذاری کلیسای یونیتی unity یعنی یگانگی یا کلیسای وحدتی در سال 1889 در کانساس سیتی میسوری missoury  است.

کلیسای یگانگی وحدتی جنبش نوینی در تعلیمات مسیحت بود و به اندیشه نو شهرت داشت آنها کلمات تلقینی روزانه و دعاهای جمعی و طلب عشق و بخشش را آموزش داده و به کار می بردند.

فیلمور در سن ده سالگی در حادثه اسکیت روی یخ زمین خورد و مفصل ران و لگنش شکست و او را برای مادام العمر در خانه معلولین گذاشتند! اما دقیقا معلوم نیست چطور شفا گرفته است و روی به تعالیم مسیحت آورده است. اما از همان بچگی به مطالعه و تجربه شفای معنوی پرداخته است.

او در 1870 با همسرش ماری کارولین معروف به  میرتل اشنا شد و 11 سال بعد با هم ازدواج کردند.

خانمش در ابتدا بیماری سل داشت که با شفای معنوی خود را درمان کرد. این انگیزه ای شد تا فیلمور بیشتر درباره شفای معنوی تحقیق کند و در این راه تحت تاثیر دو استاد بود

Emma Curtis Hopkins and Mary Baker Eddy

هنوز بنیاد شفای معنوی یونیتی چارلز فیلمور و همسرش در 15 مایلی جنوبشرق کانساس در روستای یونیتی فعال است

منش فیلمور عشق و اعتماد به مردم بود. جمله معروفی دارد می گوید “به من بگویید درباره همسایگان و اطرافیانتان چگونه می اندیشید تا بگویم چه مشکل و چه بیماری دارید! تا بگویم وضع مالی و هماهنگی زندگیتان چگونه است. به دیگران عشق بورزید و اعتماد کنید این کار سرشار از جادوست. محبت و اعتماد نیروهای پویا و زنده اند

هرچه بیشتر از عشق سخن گوییم ،در آگاهی جایی ژرفتر می یابد.اگر در اندیشیدن به واژه های زیبا اصرار ورزیم و واژه هایی مهر آمیزبرزبان آوریم ،یقین بدارید تجربه آن عشق عظیم را که به وصف در نمی آید:عشق خدا را به عالم درون خود فرا می خوانیم.”

به عشق توکل کنید که تنها عشق می تواندشما را از مشکلاتتان برون آورد.عشق را فرا بخوانید تا به حل مسائل شما بنشیند.اگر به عشق اعتماد کنید،انجام دادن هیچ چیز برایتان دشوار نخواهدبود.اگر در هر موقعیتی،آگاهانه عشق را فرا خوانیدواز عشق مدد بجویید،عشق برای زایش ثمرات نیکو،از راه های بیشمار وگوناگون کار می کند.وقتی به جای جنگیدن با راه زندگیتان،بر آن شوید که دریابیدچگونه این راه را دوست بدارید،عشق اسرار کامیابی بخش خویش را بر شما فاش می نماید.با آغوش گشاده به پیشواز محبت بروید ودر طول راه بگویید:

((من از دولت عشق زنده ام .من با قانون محبت زندگی می کنم .واز محبت فاتح وپیروزهستم.))

چارلز و همسر اولش میرتل

خداوند هر دوی آنها را رحمت بفرماید

اختصاصی اهورانیوز

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر