فازمیدی شبیه برگ

 Tropidedrus childrenii

Gray,1833

شکل بالا سمت راست مرحله لاروی است

Share

دیدگاهتان را بنویسیدبازگشت به بالا


Iran
Euratra

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر