دانلود کتاب پرواز روح

دانلود

این کتاب چهل بار چاپ شده و به انگلیسی به نام The soul’s Ascension یعنی معراج روح ترجمه شده است و نویسنده معروف انگلیسی Williams .B William آن را ستوده و نشانه بر حق دانستن مذهب شیعه دانسته است(نقل از نویسنده کتاب)

نویسنده آیت الله سید حسن ابطحی پدر محمد علی ابطحی مشاور خاتمی و رییس دفتر او می باشد

از شاگردان آیت الله کوهستانی در بهشهر و ملا آقا زنجانی و از دوستان سید کاظم شریعتمداری بوده است

بعلت نوع نگاه اش به امام زمان دو بار زندانی شده است و یکبار اعترافات تلویزونی  انجام داده است

Share

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Euratra
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر