چرا ایرانی ها خوشگلند ؟

چرا ایرانی ها

سایت گوگل اخیرا بخشی به نام گوگول ترند طراحی کرده که بیشترین کلمات و جملات جستجو شده را نشان می دهد. گوگل ترند جستجوی پر طرفدار مشابه جستجوی شما را به شما نشان دهد. از این امکان برای تفریح و برای سئو و بهینه سازی سایت هم می توان استفاده نمود. عکس زیر نمونه ای از سوال هایی است که مردم انگلیسی زبان یا به زبان انگلیسی در مورد ایرانی ها می پرسند. به عبارت دیگر نشان می دهد که چه چیز ایرانی ها برایشان عجیب است؟ چرا ایرانی ها از آمریکا متنفرند؟ چرا ایرانی ها؟ چرا ایرانی ها از اسلام متنفرند؟ چرا ایرانی ها عرب نیستند؟ چرا ایرانی ها باهوشند؟ چرا ایرانی ها خوشگلند!

چرا ایرانی ها از آمریکا متنفرند؟

چرا ایرانی ها؟
چرا ایرانی ها از اسلام متنفرند؟
چرا ایرانی ها عرب نیستند؟
چرا ایرانی ها باهوشند؟
چرا ایرانی ها خوشگلند؟
چرا ایرانی ها سفید پوستند؟
چرا ایرانی ها خودشان را پارس می نامند؟
چرا زنهای ایرانی خیلی خوشگل هستند؟
چرا ایرانی ها کراوات نمی بندند؟
برآمد : کرمکی

 

Share

دیدگاهتان را بنویسیدبازگشت به بالا


Iran
Euratra
output_nrpmHy

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر