مشتی بی وطن

 اریش لودندورف  Erich Ludendorff سردار بزرگ آلمان در جنگ جهانی اول کمونیستهای آلمانی را” مشتی بی وطن “  می نامید!

 

Share

پاسخ دهیدبازگشت به بالا


Iran
Euratra
output_nrpmHy

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر