مشتی بی وطن

 اریش لودندورف  Erich Ludendorff سردار بزرگ آلمان در جنگ جهانی اول کمونیستهای آلمانی را” مشتی بی وطن “  می نامید!

 

Share

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Euratra
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر