عباس معصومی کیست؟

aabas masumi

بابا پنجعلی امسال در هر قسمت نام عباس معصومی را آورد و خیلی ها مشتاق شدند بدانند عباس معصومی کیست؟

یک کارگردان معروف بهشهری بنام خسرو معصومی هست ممکن است نسبتی با این کارگردان داشته باشد. هر که باشد بابا پنجعلی برای عباس معصومی خوب تبلیغ کرده است و او را به برند تبدیل کرده است. امیدواریم خود باباپنجعلی یا ارسطو و نقی معمولی زود آقای عباس معصومی را به مردم که یک سوال جدی برای انها شده معرفی کنند.

در همین زمینه

گلایه نقی از هوجی گری ضد پایتخت

Share

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.بازگشت به بالا


Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Euratra
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر