راز سکوت مطلق

راز سکوت مطلق چیست؟
هر چه درد سر برای بشر درست می شود از کلام است و انسان تا دانش استفاده از کلام را فرا نگرفت بهتر است سکوت کند. منظور سکوت قلب است. دو نوع سخن داریم و دو نوع سکوت داریم
سکوت زبان سکوت قلب
سخن زبان و سخن قلب

هم خوان نبودن این ها پیامد های بدی به دنبال دارد.
در واقع دو لایه کلام داریم کلامی که زبان می گوید وکلامی که قلب یا روح می گوید. عرصه کلام میتواند خیلی خطرناک باشد چه بسا این همه مصیبت که در زندگی توست از کلام قلبت باشد
سکوت قلب مایه آرامش و قدرت بخشی به کلمات سنجیده می شود. موجب روشنایی فکر است

بزرگترین فایده سکوت کاهش قضاوت است. قضات ویروس مهلک روح است. سکوت مطلق بهرین جان پناه در جهان برای انسان است و همچنین خردی که از سکوت متولد می شود

Share

دیدگاهتان را بنویسیدبازگشت به بالا


Iran
Euratra
output_nrpmHy

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر