نوروز زیبا بر همگان خجسته باد!

به امید روزی که برخی از نوروز ، آیین های ملی و هویت ایرانی نفرت نداشته باشند و نوروز مردم را با غم همراه نسازند و بر جای پای مهاجمان بیگانه که می خواستند هویت ایرانی ما را نابود سازند و نتوانستند! نگذارند و شاهد حضور جشن های میلیونی خیابانی نوروزی مانند سایر کشورهای آسیای میانه در هنگام سال تحویل باشیم . انشاء الله

ایدون باد

Happy great Nou-Rouz feast Happy Iranian new year

Share

دیدگاهتان را بنویسیدبازگشت به بالا


Iran
Euratra
output_nrpmHy

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر