Tag: تصاویر همجنس گرا بودن صادق هدایت

آیا صادق هدایت همجنسگرا بود؟

بهروز افخمی در شبکه سه عنوان کرد که صادق هدایت یک همجنس گرای منفعل بوده است ،‌ او همچنین گفت که  روشنفکران و هوادرانش این موضوع را سانسور کرده اند دلیل اینکه در داستان های او زن ها رقت انگیز یا نفرت انگیراند همین است !

او در این باره دلیلی ارائه نکرده است

( «راز شهرت صادق هدایت»)
در سال ۱۳۴۲، کتابی به نام «راجع به صادق هدایت، صحیح و دانسته قضاوت کنیم» در ۴۳۶ صفحه، به قلم هوشنگ پیمانی منتشر شد. در صفحه ۱۵ این کتاب آمده است که هدایت، بعد از استمناء، که جزو اعتیادات او بود، … خود را در شیشه می ریخته، و با اندازه گیری روزانۀ آن، به عنوان تلف ومحکوم کردن نسل، لذت می برده است. بیشتر →

Share

Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر