Tag: تفاوت زرد کیجا و با قارچ سمی مشابه

تفاوت زرد کیجا و با قارچ سمی مشابه

زرد کیجا نامی مازندرانی است به معنی دختر زرد و “لامپ جک” نامی لاتین برای قارچ کشابه است.

نام های علمی قارچ جک  (Omphalotus olearius,Omphalotus illudens, Omphalotus olivascens) و نام علمی زرد کیجا Cantharellus persicinus یا Cantharellus cibarius  می باشد
بیشتر →

Share

Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر