Tag: پارک ملی بمو در استان فارس

دادرسی جالب یک قاضی در زرقان

یک قاضی در زرقان استان فارس، مطالعه و آموزش را جاگیزین کیفر حبس کرد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو در استان فارس، دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.

دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم هستند، گنهکار شناخت و آنها را به 91 روز زندان محکوم کرد ولی حبس آنان را به دلیل عدم سابقه کیفری، تعلیق کرد. بیشتر →

Share

Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر