Tag: گلچین گیلانی

شاعر باز باران با ترانه کیست!

آیا می دانید شعر باز باران از کیست؟

عجیبه برخی سایتها نوشتند قیصر امین پور شاعر این ترانه است در حالیکه این شعر چند دهه پیش از تولد امین پور سروده شده و امین پور وقتی خودش بچه بود این شعر را در مدرسه ابتدایی می خواند!

دکتر مجدالدین میرفخرایی، متخلص به گلچین گیلانی، (۱۱ دی ۱۲۸۸ در رشت – ۲۹ آذر ۱۳۵۱ در لندن) از سرایندگان شعر نو به فارسیاست. بیشتر →

Share

Greenmatech
Iran
output_nrpmHy
Iran
notruf

 

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر